Waarom ActHope

We zien dat het lastig is om voor kleine projecten voldoende financiële middelen te vinden terwijl juist deze kleinere projecten heel effectief kunnen zijn. Dit komt voornamelijk omdat deze kleinere projecten onbekend zijn. Want deze projecten zijn er wel!

We weten dat giftgevers het prettig vinden om, wanneer ze aan (kleine) projecten geven, ze betrokken willen blijven bij de voortgang en graag een direct contact willen met de werkers op het project. Het wordt dan een gezamenlijk project wat je weer wilt delen met anderen.

ActHope biedt hiervoor de oplossing. ActHope brengt projecten onder de aandacht die op korte termijn en vaak tegen lage kosten effectief zijn. Projecten die, alhoewel misschien klein, toch het kwaliteit van leven verbeteren. Projecten die de supporter (gever) kan volgen met een direct contact met de uitvoerder voor optimale betrokkenheid.

ActHope wil door mensen aan andere mensen hoop bieden en meehelpen om dat concreet maken.