Waar gaat je geld naartoe?

Zodra je een gift hebt overgemaakt, wordt het geld van je bankrekening overgemaakt naar de rekening van Stichting ActHope.

ActHope heeft het ANBI certificaat waardoor je gift verrekenbaar is met je inkomstenbelasting. Je ontvangt bij overmaking een digitale kwitantie van ActHope.

Zodra de organisatie aangeeft dat het project of de activiteit start (je wordt hiervan op de hoogte gehouden via ActHope) wordt jouw gift overgemaakt naar de organisatie om het project te realiseren of de activiteit te starten. ActHope houdt 5%van je gift achter om de kosten van deze website, voorlichting aan de werkers en bankkosten te dekken: 95% wordt doorgestuurd naar de organisatie voor dat project.

Wanneer het project niet doorgaat dan zal de organisatie een alternatief project aandragen of je kunt aangeven dat jij je geld terug wilt hebben en dan stort ActHope jouw gift terug.

De organisatie zelf is verantwoordelijk dat de ontvangen giften goed worden besteed aan het project of activiteit waarvoor het geld gegeven is. De organisatie zelf legt daar verantwoording over af. ActHope is hier verder niet meer bij betrokken en/of verantwoordelijk hoe de gelden zijn besteed.