KATAPULT  CAMPUS  -  EEN TRAINING CENTRUM VOOR JONGEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP!

“Onze visie is het veranderen van de maatschappij door de verkondiging van het Evangelie in woord en daad. Heel concreet is dit zichtbaar geworden in het leven van tientallen jongeren met een...

Lees meer

 

KATAPULT  CAMPUS  -  EEN TRAINING CENTRUM VOOR JONGEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP!

“Onze visie is het veranderen van de maatschappij door de verkondiging van het Evangelie in woord en daad. Heel concreet is dit zichtbaar geworden in het leven van tientallen jongeren met een lichamelijke beperking die bij ons hebben gewoond. Zij ontvingen o.a. therapie, algemeen onderwijs, Engels, computer en Bijbelonderwijs. Vroeger zaten zij ergens afgezonderd en kwamen nooit onder de mensen. Zij schaamden zich voor hun handicap en voelden zich onwaardig. Bij ons leerden zij de Heer Jezus kennen en de waarden van Zijn Koninkrijk. “Hij heeft een plan voor ieder van jullie!” “Niet je onmogelijkheden benadrukken, maar wat je wel kunt, moeten wij gaan stimuleren!” “Alles is mogelijk voor hem die gelooft!”

Velen die bij ons getraind zijn hebben hun weg gevonden in het leven en zijn baanbrekend geweest voor anderen. Voor het eerst gingen jongeren met een handicap trouwen en dit kwam in alle Albanese kranten en TV journaals. Sommigen gingen doorstuderen en nu hebben minstens 5 van hen de universiteit doorlopen. Enkelen zijn door ziekte overleden en bevinden zich nu bij de Here Jezus. Sommigen hadden nog door moeten trainen en anderen hadden willen komen, maar helaas moesten wij ons oude centrum sluiten in September 2009. Nu bereiden wij ons voor om een Campus op te zetten die hen nog beter zal voorbereiden een actieve rol in de maatschappij te gaan spelen. “Katapult Campus”! Dit moet ons nieuwe Hoofdkwartier worden.

 Een tweede thuis, een plek van bemoediging waar zij elkaar kunnen ontmoeten en inspireren; Een plek om training te ontvangen, om deel te kunnen nemen aan sociale, sportieve, geestelijke en kulturele activiteiten. Katapult Campus zal een plek zijn waar zij werken aan een nieuwe toekomst; een plek die een model zal zijn van toegankelijkheid en aanpassingen om een normaal leven te kunnen leiden. Een plek om elkaar te dienen en tot zegen te zijn!

Lees minder
Momenteel nog geen updates, maar we gaan er hard mee aan de slag!

Delen

Tijd

Startdatum project: 13-06-14

Streefbedrag

€ 185.000
€ 0

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie