“Bij een bezoek aan de huisgemeenten zagen we de terneergeslagenheid. De christenen waren moe van de tegenstand die ze ondervinden. Mijn hart ging naar hen uit. Vooral naar de vrouwen van voorgangers. Zij voelden zich zo eenzaam. Ik kreeg de droom om de hen te bemoedigen tijdens een verwenweek. Een week...

Lees meer

“Bij een bezoek aan de huisgemeenten zagen we de terneergeslagenheid. De christenen waren moe van de tegenstand die ze ondervinden. Mijn hart ging naar hen uit. Vooral naar de vrouwen van voorgangers. Zij voelden zich zo eenzaam. Ik kreeg de droom om de hen te bemoedigen tijdens een verwenweek. Een week waarin ze naar lichaam, ziel en geest kunnen uitrusten en nieuwe inspiratie opdoen.”

De christelijke gemeenten in Centraal-Azië zijn jong en houden zich staande in een islamitische samenleving. Ooit ontstaan door de arbeid van buitenlandse werkers, staan de gemeenten er vaak alleen voor. De overheid geeft weinig visums aan zendelingen.

Eenzaam
Voorgangersvrouwen zijn het rolmodel voor andere christenvrouwen in Centraal- Azië. Er wordt gekeken hoe ze zijn als echtgenote, moeder en dochter. Maar deze vrouwen zijn zelf vaak eerste generatie christenen!  Ze hebben alleen het voorbeeld van buitenlandse zendingswerkers gehad.  
Ze zijn ook een voorbeeld als er tegenstand komt. Velen hebben te kampen met flinke tegenstand binnen hun eigen familie en vanuit de overheid. Ze hebben echtgenoten die regelmatig worden ondervraagd of gevangen gezet. Een van de vrouwen vertelde hoe ze zich voelde, toen haar man was ondergedoken: “Ik heb wekenlang niemand van onze huisgroep gezien. Niemand durfde te komen, want ons huis werd in de gaten gehouden. Ik was eenzaam.”

Teams
People International wil de lokale gemeenten toerusten door ‘traveling teams.’ In deze teams zitten enkele oud-zendelingen met een grondige kennis van taal en cultuur. Door de kennis van deze werkers en de relaties met de lokale gemeenten is het mogelijk om in relatief korte momenten de voorgangersvrouwen toe te rusten en te bemoedigen, zodat zij dit weer verder kunnen uitdelen.

De christenvrouwen in Centraal-Azië  zijn dapper, maar vermoeid. Wie zorgt voor hen? Help ons om een traveling team te sturen naar onze zusters in Centraal-Azië! De kosten van een bemoedigingsweek zijn €8.000. Uw gift is een blijk van liefde voor deze zusters. Vergeet hen niet!
 

Lees minder
Geslaagde conferentie

Een aantal weken geleden reisde een aantal werkers naar Centraal-Azië voor een bemoedigingsconferentie. Daar ontmoetten ze o.a. Anny*, een Centraal-Aziatische jonge vrouw.
Anny kwam twee jaar geleden tot geloof en vertelt nu het evangelie aan haar leeftijdgenoten.
Ze vertelde dat ze het de eerste tijd moeilijk vond om van haar geloof te getuigen. Maar ze ontving hiervoor de moed. Tijdens de conferentie voelde ze zich bemoedigd. "Ik ervoer dat God mij voedde en koesterde."
Prachtig dat de jonge kerk in Centraal-Azië ook zelf gaat uitreiken naar de onbereikten om zich heen!

*Naam is vanwege veiligheid gefingeerd

Delen

Tijd

Startdatum project: 01-12-18

Streefbedrag

€ 8.000
€ 131

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie

Organisatie

22