Ik ben Agris Ginko, sinds 1999 ben ik voorganger in de Orge Christian Congregation “de Kracht van het Woord” (“Vārda
Spēks”). Ik ben 46 jaar, bijna 20 jaar getrouwd en samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 3
tot 18 jaar. Om mijn gezin te onderhouden, werk ik fulltime als chauffeur voor...

Lees meer

Ik ben Agris Ginko, sinds 1999 ben ik voorganger in de Orge Christian Congregation “de Kracht van het Woord” (“Vārda
Spēks”). Ik ben 46 jaar, bijna 20 jaar getrouwd en samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 3
tot 18 jaar. Om mijn gezin te onderhouden, werk ik fulltime als chauffeur voor een meubelbedrijf. Daarnaast
dien ik zoveel als mogelijk in de kerk. Ik probeer er voor te zorgen dat mijn fulltime baan mijn
bediening in de kerk zo min mogelijk in de weg staat.

I am Agris Ginko, since 1999 I am a predecessor in the Orge Christian Congregation "the Power of the Word" ("VārdaSpēks"). I am 46 years, married for nearly 20 years and together we have 4 children aged 3 to 18 years. In order to support my family, I work full-time as a driver for a furniture company. In addition, I do as much as possible in the church. I try to ensure that my full-time job minimizes my ministry in the church.

Lees minder
We see God's grace, I have to say, because the church is growing. God shows that he is the one who builds and cares for the church. I try to be a faithful servant by whom God can do his work. About 80 people visit our church, young and old. At the moment our focus as a church is on families and children. We organize seminars for the couples and camps for the children. These activities are still in their infancy, but we are already seeing the benefits and we would like to continue the work in this direction. The church has been active for years in the "Madliene" nursing home for the elderly. We also regularly go to the streets to evangelize and we help distribute food packages to poor people and others who can use it. The focus of our church is on 'relationships'. That is our mission. First of all, it is a relationship with God and then a relationship with people. We see the church as the body of Christ, a living organism, where everyone is needed and works with his or her given talents and gifts. That is in short what our church and our ministry stands for. In order to continue to do all this work, we are now looking for a car. I have researched the car market and an Opel Vivaro 2.5 L (diesel), would be the most convenient for us. A minibus in a technically good condition. So far, we have always had second hand cars that were very expensive to maintain. This is very annoying and I would like a newer car that doesn't cost that much. But I do not have the financial means to buy such a type of car. Because we are with the six of us, this car is the best option. The car will also be used for the church, for example for trips with the children or small tours, bringing people to and from the church, to transport stuff. If you like to help, thank you very much!
Sincerely,

Agris Ginko
Wij zien Gods genade moet ik zeggen, want de kerk is aan het groeien. God laat zien dat hij degene is die de kerk bouwt en ervoor zorgt. Ik probeer een trouwe dienaar te zijn door wie God zijn werk kan doen. Ongeveer 80 mensen bezoeken onze kerk, van jong tot oud. Op het moment ligt onze focus als kerk op gezinnen en kinderen. We organiseren seminars voor de echtparen en kampen voor de kinderen. Deze activiteiten staan nog in de kinderschoenen, maar we zien nu al de vruchten ervan en we zouden het werk graag voortzetten in deze richting. De kerk is al jaren actief in het “Madliene” verzorgingshuis voor ouderen. We gaan ook regelmatig de straat op om te evangeliseren en we helpen met het uitdelen van voedselpakketten aan arme mensen en anderen die dat goed kunnen gebruiken. De focus van onze kerk ligt op ‘relaties’. Dat is onze missie. Allereerst gaat het om een relatie met God en daarna een relatie met mensen. Wij zien de kerk als het lichaam van Christus, een levend organisme, waar iedereen nodig is en werkt met zijn of haar gegeven talenten en gaven. Dat is in het kort waar onze kerk en onze bediening voor staat. Om al dit werk te blijven doen zijn wij nu op zoek naar een auto. Ik heb de automarkt onderzocht en een Opel Vivaro 2.5 L (diesel), zou voor ons het handigst zijn. Een minibus in een technisch goede conditie. Tot nu toe hebben we steeds tweedehands auto’s gehad die erg duur waren in het onderhoud. Dit is erg vervelend en ik zou graag een nieuwere auto willen waaraan we niet veel kosten hebben. Ik heb niet de financiële middelen om zo’n type auto te kopen. Omdat we met zijn zessen zijn, is deze auto de beste optie. De auto zal ook gebruikt worden voor de kerk, bijvoorbeeld voor uitjes met de kinderen of kleine tours, mensen van en naar de kerk brengen, om spullen mee te vervoeren. Als je mee wilt helpen, super bedankt!
Vriendelijke groet,
Agris Ginko

Delen

Tijd

Startdatum project: 31-10-18

Streefbedrag

€ 9.000
€ 110

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie