DE DIAMANT   ( for an English version scroll down please)   

Het eerste deel van de opnames hebben we kunnen doen met giften die ook via Family7 binnen kwamen.  

U kunt ook op de hoogte blijven van het hele project via www.family7.nl/de-diamant  

In het nieuwe Christelijk&nb...

Lees meer

DE DIAMANT   ( for an English version scroll down please)   

Het eerste deel van de opnames hebben we kunnen doen met giften die ook via Family7 binnen kwamen.  

U kunt ook op de hoogte blijven van het hele project via www.family7.nl/de-diamant  

In het nieuwe Christelijk kinder TV programma is alles erop gericht om kinderen (boven bouw) dichtbij het Bijbelse verhaal te laten komen. Verbeelding en werkelijkheid zullen elkaar raken.

Een rabbijn zei eens: ‘De Tenach is net als een Diamant met haar vele facetten. Er valt altijd en steeds weer een nieuwe ontdekking te doen’. Om deze slogan (en de gehele Bijbel) zal het programma draaien. Kinderen worden letterlijk en figuurlijk meegenomen op expeditie met een Archeologe. De vele facetten van de diamant worden ontrafeld, ieder vlakje is een ontdekking van Jezus, de strálende Diamant.

Het geloof doorgeven aan de volgende generatie is nodig en een uitdaging. De kunst voor ons als volwassenen is om toch ook mee te wandelen met onze kinderen. Up-to-date te blijven en feeling houden met hun belevingswereld en vragen. Een van de grootste, belangrijkste en invloedrijkste middelen hierbij zijn de media. Alles is visueel gericht. Wij willen daar graag mee werken en de media gebruiken om bij te dragen aan de ‘geloofsopvoeding’ van kinderen. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw kinderprogramma voor Family7.  St. Evangelical Television. (ETV).

Dit nieuwe programma wil kinderen laten zien dat de geschiedenis van de Bijbel en het heden onderdeel zijn van een groter plan. Dat de God van Abraham, Isaak en Jakob dezelfde God is als de God van Emma, Sophie en Daan. Dat deze God spreekt in het eerste Testament (de Tenach), in het tweede Testament en in onze tijd. Dat het land uit de Bijbelverhalen nu nog bestaat en God een plan heeft. Het programma zal kinderen nieuwe impulsen geven doordat er herkenning zal zijn van de Bijbelse tijd in relatie tot het hier en nu. De schatten van de geloofswortels laten ontdekken doordat ze zelf lopen op paden waar de Bijbelse verhalen zich afspeelden.

HELPT U MEE? Bent u geïnteresseerd in dit project en zou u de productie van het nieuwe kinderprogramma en alles wat er bij hoort financieel willen steunen? Hartelijk dank! via deze crowdfundingsite kunt u mee doen.Klik op "Doneer" en het wijst voor zich. De productie van 6 afleveringen kinderen is € 20.000 euro. We hebben een deel al binnen en daar een deel van de opnames kunnen doen. 

THE DIAMOND

This new Christian TV program is aimed at bringing children and teens closer to the Bible stories where imagination and reality meet together.

A rabbi once said: “The Tenach is just like a Diamond with its many facets, with something new to be discovered every time. The program "The Diamond "revolves around this truth of discovering the Bible. Children will be taken on an expedition with archaeologist & author of children’s books, Jennifer Guetta-Peersmann. In each episode Jennifer, together with two children, uncovers dimensions from the Old Testament. The many facets of the diamond are being unravelled; each edge is a discovery of Jesus, the sparkling Diamond.

To pass on the Christian faith to the next generation is both a necessity as well as a challenge. For us as adults and parents it is important to come alongside our children, to stay up-to-date and in touch with their perceptions and questions. One of the biggest influences on our children is visual media. We would like to use media in a positive way to contribute to the spiritual education of children. That is why we are currently making this new TV program for Family7, a Christian broadcasting company in The Netherlands.

This new program wants to show children that the history of the Bible and the present times are part of a bigger plan. That the God of Abraham, Isaac and Jacob is the same God as the God of Emma, Sophie and Jack. That this God speaks in the Old Testament (The Tenach), in the New Testament and in our days. That the land of the Bible stories still exists and that God has a plan. The program will help stimulate the children through recognizing the link between the Biblical times and the present times. By walking on the same paths where the Biblical stories took place the children discover the treasures of the roots of the Christian faith.

Would you support us? 
We welcome you to be part of this project through prayer and financial support. You can click on the button ‘Doneer’ and fill out the form to complete your donation. If there are any problems with donations from abroad please contact us at creatief@diverti.info.
We sincerely thank you for your prayers and gifts.

God bless you.

Gabriëlle van de Beek, Program Director The Diamond 

Lees minder
Graag houden we u op de hoogte van dit geweldige project! De Diamant. We hebben een aantal afleveringen kunnen opnemen in Israël. Binnen kort moeten we nog in NL een dag opnames maken. Het maken van Media kost veel en we zijn gezegend met een aantal mensen die zich ook vrijwillig hebben ingezet. We bevelen dit project van harte aan en verlangen ernaar en geloven dat dit product zal bijdragen aan het verlangen van Jezus dat nog steeds geldt; "Laat de kinderen tot Mij komen ". Hartelijk dank voor uw bijdrage en steun!
Eind april kunnen we gaan! We zijn druk met het schrijven en laatste dingen regelen. We hebben er zin in! Blijf op de hoogte via www.family7.nl/de-diamant Heel hartelijk dank voor alle betrokkenheid en steun. We gaan er wat moois van maken!
Een super leuk bedrag gekregen van 736, - van een lagere school! HEEL ERG VEEL DANK!! WE gaan een mooie serie maken!
Heel dankbaar! Lagere school zamelt zendingsgeld in voor het project de Diamant. Wat een mooi idee! Op deze school mag de serie als pilot gebruikt worden.
Zo mooi om kinderen te onderwijzen! How beautiful is it to teach and show children!
Er wordt druk geschreven aan de afleveringen en vergaderd. Begin mei hadden we Kennismaking/ Ontmoeting met cameraman Joas Burgraaf en Jennifer. Erg gezellig natuurlijk.

Delen

Tijd

Startdatum project: 01-12-18

Streefbedrag

€ 10.000
€ 1.811

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie