• Pine (Josefina Gutierrez, 65 jaar) zet zich haar leven lang al in voor straatkinderen in de Filipijnen. Ze heeft vele jaren leiding gegeven aan het opvanghuis voor straatkinderen Alay Pag Asa (de Ark) in Manila.  Vanuit deze ruime ervaring heeft zij leiding gegeven aan PCMN (Philippines Children Ministeries...
Lees meer
 • Pine (Josefina Gutierrez, 65 jaar) zet zich haar leven lang al in voor straatkinderen in de Filipijnen. Ze heeft vele jaren leiding gegeven aan het opvanghuis voor straatkinderen Alay Pag Asa (de Ark) in Manila.  Vanuit deze ruime ervaring heeft zij leiding gegeven aan PCMN (Philippines Children Ministeries Network); PCMN is een netwerk van Christelijke organisaties en kerken die hulp bieden aan 'childrens at risk': straatkinderen die slachtoffer zijn van fysiek en seksueel misbruik, uitbuiting, geweld en aan anderen die extra bescherming nodig hebben. Pine heeft een belangrijke rol vervult voor de groei en ontwikkeling van verschillende christelijke hulporganisaties. Als mentor en coach draagt ze nog steeds haar kennis over aan jonge christelijke leiders. Ondanks het feit dat Pine in 2011 haar leidinggevende taken heeft neergelegd wegens haar leeftijd,  blijft zij zich actief inzetten als ambassadeur en activist voor de situatie van kwetsbare kinderen in de Filipijnen. Door haar te ondersteunen met haar vele activiteiten, spreekbeurten, consultaties en advieswerk helpt u haar direct en indirect vele straatkinderen tot zegen te zijn. Door middel van een aanvulling op haar hele kleine pensioen stelt u haar in staat dit werk te blijven doen.

Pine is als adviseur en bestuurslid actief betrokken bij een aantal Christelijke organisaties die zich inzetten voor straatkinderen.  Hieronder een kort overzicht van haar huidige activiteiten:

 • Ze is bestuursvoorzitter van de Onesimo Foundation die hulp biedt aan drugsverslaafde en criminele jongeren in Manilla en omgeving. Pine assisteert de algemeen directeur, de plaatsvervangend directeur en de programma directeur.
 • Pine is bestuurslid van het bestuur van Operatie Mobilisatie in de Filippijnen.
 • Verder heeft Pine zitting in de raad van OMF-Philippine Home Council (zie https://omf.org/philippines/ ). Daar screent ze onder andere potentiële zendingskandidaten en ondersteunt ze het management.
 • Andere organisaties waar Pine actief bij betrokken is:
  • Bij PCMN. Ze helpt o.a. mee aan het ontwikkelen van nieuwe programma's voor 'childrens at risk'. 
  • Bij de nationale stuurgroep “4/14 Pilipinas”. Deze beweging mobiliseert en stimuleert kerken om zich in te zetten voor de bevrijding van kinderen uit prostitutie, mensenhandel en andere vormen van onderdrukking en misbruik. Pine geeft leiding aan de 'Holistic Ministry for Childrens at Risk'.
  • Pine maakt ook deel uit van het Regionale Partner project van het Global Children’s Forum. Deze organsiatie ondersteunt Filipijnse families bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Tenslotte is Pine een mentor en adviseur voor de kinderwerkers in haar eigen kerk, de Mandaluyong Bible Christian Church.

Door uw steun kan Pine dit belangrijke werk blijven doen en helpt u vele straatkinderen!

Lees minder
Momenteel nog geen updates, maar we gaan er hard mee aan de slag!

Delen

Tijd

Startdatum project: 01-11-18

Streefbedrag

€ 4.000
€ 3.625

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie