Sinds 1976 helpt Stichting Hulp Oost-Europa plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa om diaconaal bewust te zijn en oog en hart te hebben voor de naaste in nood. We helpen ze bij gemeenteopbouw, zodat het Koninkrijk van God wordt uitgebreid. We ondersteunen christelijk onderwijs, zodat kinderen...

Lees meer

Sinds 1976 helpt Stichting Hulp Oost-Europa plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa om diaconaal bewust te zijn en oog en hart te hebben voor de naaste in nood. We helpen ze bij gemeenteopbouw, zodat het Koninkrijk van God wordt uitgebreid. We ondersteunen christelijk onderwijs, zodat kinderen worden voorbereid om hun plek in de maatschappij te krijgen en volgelingen van de Here Jezus worden. We richten ons dit jaar op het kinderwerk in Oost-Europa. Kinderen hebben immers de toekomst. Dit perspectief willen we ook kinderen in Oost-Europa bieden. U/jij toch ook?

Het kinderwerk in Oost-Europa richt zich op:

  • Hulp aan het kwetsbare kind
    Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Matth. 25: 35
  • Werken aan de toekomst van het kind
    opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, Kol. 2:2
  • Geloofsopvoeding van het kind
    Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Hand. 2 : 39

Wilt u bijdragen aan het kinderwerk? Uw gebed is daarbij van groot belang. Bid voor de kinderen in Oost-Europa dat ze Christus leren kennen en de mogelijkheden krijgen om te bouwen aan de toekomst.

Lees minder
Momenteel nog geen updates, maar we gaan er hard mee aan de slag!

Delen

Tijd

Startdatum project: 01-01-16

Streefbedrag

€ 10.000
€ 0

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie

Organisatie

126