Lesotho schreeuwt om hulp!

In het hoge bergland van Lesotho woont een jonge boer met zijn gezin. Ze moeten leven van wat het land opbrengt. Ook dit jaar komt er weer te weinig voedsel van het land en heeft het gezin onvoldoende voedsel voor het hele jaar. Met eenvoudige middelen en scholing is de opbrengst van...

Lees meer

Lesotho schreeuwt om hulp!

In het hoge bergland van Lesotho woont een jonge boer met zijn gezin. Ze moeten leven van wat het land opbrengt. Ook dit jaar komt er weer te weinig voedsel van het land en heeft het gezin onvoldoende voedsel voor het hele jaar. Met eenvoudige middelen en scholing is de opbrengst van het land te verhogen en kan honger worden voorkomen. Helpt u mee om Farming God’s Way ook bij hen mogelijk te maken?

Lesotho

Lesotho is een land in Afrika dat geheel wordt omgesloten door Zuid-Afrika. Het is de enige onafhankelijke staat ter wereld die volledig boven de 1000 m ligt. Het klimaat is gematigd en het land heeft droge winters en warme, natte zomers. Het reliëf is meestal hoogland met plateaus en bergen.  Door de hoogteligging kunnen de temperaturen eenvoudig naar extremen doorschieten, tot -15 graden in de winter en 30 graden in de zomer. Circa 85% van de neerslag valt in de zomermaanden. Bij zware stortregens spoelt de vruchtbare teeltaarde van de berghellingen. Door de alarmerende erosie neemt de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond steeds verder af. 

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Lesotho 68% van de bevolking onder de armoedegrens. Lesotho heeft zwaar te kampen met HIV en AIDS. In stedelijke gebieden heeft ongeveer de helft van de vrouwen onder veertig jaar HIV. Het percentage besmette personen is 24,6 %: één van de hoogste percentages ter wereld. Een land dat schreeuwt om hulp!

Growing Nations

Growing Nations (GN) is een non profit christelijke trainingsorganisatie die zich richt op duurzame landbouw (Farming God’s Way) en evangelisatie. GN is gevestigd in de hooglanden bij Mohale’s Hoek waar ze een demo-proefboerderij hebben. Op deze boerderij is een opleidingscentrum waar onder andere een eenjarige opleiding wordt aangeboden voor jongeren. Het opleidingscentrum geeft voorlichting en onderwijs aan boeren over duurzame landbouw en de technieken die passen bij de landbouwgronden van Lesotho.

Jaap en Ilona Knot

Jaap en Ilona Knot zijn al sinds 2009 in Lesotho als vrijwilligers betrokken bij KEL Kereke ea Evangeli Lesotho (KEL)  en Growing Nations Trust.

Ilona heeft de zorgtaken van het gezin op zich genomen. Jaap en Ilona hebben zes kinderen: Henrike (18), Jonathan (16), Tobias (12), Merian en Daniel (12) en Gideon (7).  Ilona brengt de kinderen van en naar school, 18 km van hun huis. Na schooltijd maken de kinderen ook gebruik  van de faciliteiten die geboden worden op het gebied van muziek en sport. De kinderen genieten hiervan en zijn goed in wat ze doen! Ilona zelf geeft ‘s middags viool- en celloles!

Jaap werkt als een part-time consultant met als hoofdtaak capacity building, coaching en mentoring.

GN hoopt eind 2018 bestuurd te worden door het plaatselijke team. In verband met deze ontwikkeling is de rol van Jaap de komende drie jaar gericht op het begeleiden van het ‘landbouw & evangelisatie voorlichtingsteam’, zodat het lokale team de projecten zelfstandig voort kan zetten. Het delen van het Evangelie met de boeren in Lesotho leidt tot gezonde leefgemeenschappen, waarbij landmanagement en rentmeesterschap in overeenstemming zijn met Gods woord.

Er wordt gewerkt met leider-boeren, die een paar keer per maand worden bezocht. GN ondersteunt en begeleidt deze leider-boeren, die op hun beurt weer andere groepen boeren begeleiden. Dit zijn kernactiviteiten waar veel groepsdiscussies gehouden worden. Prachtig om te zien hoe ze daarmee bezig zijn!

De andere werkzaamheden waar Jaap mee bezig is, zijn:

 • Het overdragen van bestaande bestuurstaken.
 • Het coachen van een pas aangestelde voorlichtingsmanager.
 • Het assisteren van sociaal-economische onderzoeken zoals:
  • interne beoordelingen (zijn we nog goed bezig, maakt GN verschil ten opzichte van andere organisaties e.d.);
  • kosten- en batenanalyse;
  • het opstellen van doelstellingen en uitgangspunten voor de teelt van land- en tuinbouwproducten;
  •  assessments op het gebied van voedselzekerheid (hoeveel voedsel is er per persoon per jaar nodig / is er voldoende voeding voor iedereen).
 • Het veranderen van de rol en positie van vrouwen door het werk van GN.
 • Het toerusten (samen met bodemkundige) van het GN team met betrekking tot technische kennis van bodem, groenbemesters en integratie van vee in het akkerbouw gewassen systeem.
 • Het aanreiken van geschikt trainingsmateriaal en faciliteren van gespreksvaardigheden, voorlichtingstechnieken, groepsdiscussies en praktijkonderwijs.
 • Het monitoren en evalueren, samen met de voorlichtingsmanager, van  projectdoelen en het realiseren van projectdoelstellingen.

Jaap en Ilona krijgen uit verschillende andere projecten inkomsten, maar dat is helaas onvoldoende om van rond te komen. Daarom is er per jaar nog € 12.000,- euro  nodig om dit belangrijke werk in Lesotho te kunnen blijven doen. Het is een flink bedrag, maar hierdoor kan dit mooie en dankbare werk wel worden voortgezet!

Helpt u mee? Dat kan door geld te doneren via de directe link bovenaan deze pagina. Elke bijdrage is welkom. Namens Growing Nations hartelijk dank.

 

Lees minder
Bemoediging
Laten we elkaar bemoedigen met bijbelverzen uit psalm 145. De Heer, de bron van alle zegeningen. We willen stilstaan bij het middelste deel van deze psalm. Dat de wereld naar God zal kijken en ze hun voedsel van Hem verwachten. De Heer voorziet in het leven van elk schepsel.

(Psa 145:1) David's Psalm of praise. I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
(Psa 145:2) Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
(Psa 145:3) Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
(Psa 145:4) One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
(Psa 145:14) The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
(Psa 145:15) The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
(Psa 145:16) Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
(Psa 145:19) He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.

Met deze tekst willen wij u als lezers bemoedigen.
Wij wensen u veel leesplezier! Reacties vinden we leuk en zijn van harte welkom op jaapenilona@gmail.com.

Nieuw seizoen
Het gaat goed met ons. Een nieuw seizoen ligt voor de deur. De eerste regens in de lente zijn gevallen op 1 oktober. Op 2 oktober hebben we gewassen geplant (haver) die we als bedekking gaan gebruiken. Toen ik vandaag over de boerderij liep, zag ik overal groene sprietjes opkomen!! Wat een zegen!! We zien met verwachting uit naar wat God dit seizoen gaat doen. Iets anders waar we naar uitkijken is onze verlofperiode naar Nederland! De tickets zijn inmiddels binnen, maar we hebben nog ca. € 350, - nodig ontvangen om het complete bedrag rond te krijgen. Op 6 december a.s. hoopt Ilona met de kinderen naar Nederland te vliegen. Jaap hoopt op 21 december aan te komen! Tijdens deze periode kunnen we in het huis van een oom & tante van Ilona in Barneveld wonen, waar we ontzettend dankbaar voor zijn! We hopen jullie dan te zien om bij te kletsen.

Jonge boeren.
We hebben bij ons op de boerderij een farmersday gehouden. We hebben 2e jaars Growing Nation studenten thuis ontvangen voor een training bij ons op de boerderij. Ook ontspanning hoort daarbij. Op bijgaande linker foto hebben we net tegen elkaar gevoetbald. Veel tijd zit in “vision casting”, dit betekent dat we hun bedrijfsplannen en hun land- en tuinbedrijven doorspreken.

Gezin.
Het gaat goed met de kinderen. Onze oudste dochter zit inmiddels alweer een tijdje in Nederland. Misschien heb je haar al ontmoet. De anderen gaan naar school en zitten allemaal lekker in hun vel. We zijn dankbaar. De kids zijn in de week van 14 oktober begonnen aan hun laatste termijn voor dit jaar. Dit is ook de tijd van het jaar waarin de studentenraad wordt gekozen. Merian & Daniel (laatste jaar basisschool in 2018) en Jonathan (laatste jaar voortgezet onderwijs in 2018) hopen alle drie op een plekje in de studentenraad en zijn dus erg benieuwd (lees nerveus)!! Inmiddels is Jonathan gekozen tot ‘deputy headboy’ van de Landbrand High School!

Al met al weer veel om dankbaar voor te zijn, maar ook veel om voor te bidden.

Hartelijke groeten vanuit het heerlijke voorjaar in Zuid Afrika
Begroeting en oogst
“De tijd is rijp”, zei Hij; “het koninkrijk van God is dichtbij. Begin een nieuw leven en geloof dit evangelie.” Markus 1:14-153.

Dit zijn de openingswoorden van zowel Jezus als Johannes de doper. De Engelse vertaling zegt het m.i. duidelijker: “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”
Laten we elkaar bemoedigen met deze woorden.

Het gaat goed met ons. We hadden een goede soja-oogst dit jaar. We zien ook dat de structuur van de grond verbetert na het toepassen van groenbemesters en het geven van mest.

Jonge boeren en farmersday.

Binnenkort gaan we een farmersday houden op onze boerderij. Die staat in het kader van de voorlichting die we in Lesotho geven. De Growing Nations leider-boeren zijn dan drie dagen bij ons en we zijn onder andere van plan om verschillende boerderijen in de omgeving te bezoeken.
De onderwerpen voor dit jaar zijn:
1. voedselzekerheid en de rol van de kleine boer in een groter gebied;
2. kwaliteit van boerderij;
3. management;
4. vee: integratie met akkerbouw en groenbemesters.
Wij vinden het belangrijk om de afgestudeerde jeugd (18-35 jaar) praktisch te helpen en te begeleiden. Er zijn maar weinig succesvolle agribusiness entrepeneurs in Lesotho. Jaap voelt dat hij meer en meer moet investeren in jeugd en landbouw&business. Afgelopen week zijn vijf 2e jaars studenten samen met drie personeelsleden van Growing Nations, verantwoordelijk voor het ‘residents student program’, bij ons op bezoek geweest. Het doel van de trip was leren en in de praktijk zien hoe commerciële boeren werken en " vision casting". Deze jongelui, 4 meiden en 1 jongen zijn min of meer bezig met het implementeren van Farming Gods Way. Sommige hebben kleine stukjes grond en worden aangemoedigd dat wat ze geleerd hebben ook in praktijk te brengen. Ze geven aan dat dat niet altijd meevalt.
Deze week denken we samen na over hoe het anders kan. We gaan bij boeren langs die goed bezig zijn met duurzame landbouw om te zien hoe hun percelen en gewassen erbij staan. Heel leerzaam waren twee bezoeken aan boeren die lieten zien hoe ze goed met schapen om kunnen gaan. Kernzaken waren onder andere goed management, vroeg op en hard werken en de uitval van lammeren beperken. Deze boeren hebben honderden schapen. Het principe hoe zo’n kudde verzorgd en beheerd wordt is voor grote kuddes hetzelfde als voor kleine kuddes.
Het blijft een hele uitdaging voor deze jongeren om de agribusiness in de praktijk te brengen.
‘s Avonds hebben we samen een bijbelstudie gedaan en natuurlijk nabesproken wat ze gezien en geleerd hadden op deze dag. Ter ontspanning hebben ze nog tegen een gemengd Knot-voetbalteam gespeeld! Ze konden bij ons in het gastenverblijf slapen. Daar is het nu wel koud maar toch comfortabel! We kijken dankbaar terug op deze dag.
Nu we dit schrijven komen de bekende woorden van iemand weer op: “een land dat goed omziet naar zijn landbouw is een voortvarend land”. Ons gebed is dat Lesotho weer een voedsel exporterend land mag worden.

NEPO
Nederland Het gaat ook goed met Nepo en de “roasted soya beans”. De chocolade en naturel “sojanootjes” zijn naar het laboratorium gestuurd om de voedingswaarde te bepalen. De resultaten worden in een tabel op de verpakking vermeld. De uitkomst van het onderzoek is goed en de soja heeft veel eiwit en vezels en maar minder energie-, natrium- en vetgehalte in vergelijking met andere snackproducten. Het verslag van de universiteit van Pretoria over Nepo producten is goed en stelt: “Soya can form part of a healthy balanced diet as well as acting as a protein extender for many households.” Dit maakt ons product tot een goede alternatieve snack en voedingsbron.

Veel mensen kopen goedkope gekleurde mais “chippies”. Geroosterde sojabonen hebben uiteraard betere voedingswaarden. Geroosterde sojabonen (wat wij soya nuts noemen) scoorden ook goed in vergelijking met pinda’s en gemengde noten.
Het is goed te horen dat veel diabetespatiënten de naturel soort kopen en zich er beter bij voelen. Van de enkele verkopers horen we ook dat sommige mensen zeggen meer energie te hebben en dat zelfs de CD4 telling omhoog gaat (CD4 is een waarde die aangeeft hoe goed het immuunsysteem van aidspatiënten werkt). Daar is soja ook een goed product! We hopen dat veel chronisch zieken (diabetes, aids en bloedarmoede) en ondervoede kinderen er baat bij hebben en dat het “hidden hunger problem” (gebrek aan vitamine A, zink en ijzer) hiermee verkleind kan worden. “Dried, raw soya (100g) can contribute 0.2% of vitamin A, 44% zinc and 9% of iron intake for individuals 4 years and older”. Soja is deel van gezond eten en we moedigen mensen nog steeds aan veel fruit en groenten te eten.

We zijn ook blij dat een groot notendistributiebedrijf in Midrand (tussen Pretoria en Johannesburg) bereid is om onze producten te verpakken en probeert te verspreiden via grote retailwinkels in RSA. We proberen grote hoeveelheden af te leveren waarvan zij een gedeelte voor onze markt in Lesotho verpakken. Zo kunnen we hopelijk met een volle vracht heen en weer naar Midrand rijden. Heen met grote hoeveelheid voor een groeiende RSA-markt en terug met de verpakte nootjes voor Lesotho.

Nepo stimuleert duurzame landbouw (CA) met een eerlijke vergoeding voor boeren die volgens dit principe landbouw bedrijven.

Het gaat ook goed bij Growing Nations. Het blijft mooi om te zien dat leiderboeren anderen beginnen te trainen. Niet alle kleine boeren die sojazaad hadden gekocht hebben kunnen oogsten. We willen binnenkort het sojagraan bij de boeren opkopen zoals beloofd. Deze non GM soja is bijna organisch. We zijn blij met deze goede resultaten. Transformatie blijft het hart van Growing’s Nations succes.

Ons verhaal
Ilona strijkt er nog lustig op los in haar werk als muziekonderwijzeres en beleeft er veel plezier aan.
Alle studenten van de Academy die dit jaar muziekexamen hebben gedaan, zijn geslaagd volgens de standaarden van “Associated Board of Royal School of Music” (ABRSM). Zowaar een hele prestatie. Ladybrand, als plattelands dorpje, kan echt trots zijn op deze Academy van wereldgehalte!!

Met de kinderen gaat het goed op school, op de academie en met de sport. Jonathan is nog bezig met fitnesstraining voor rugby en hoopt tijdens de wintervakantie een week op tour te gaan om wedstrijden te spelen tegen andere provinciale teams. Tobias is druk bezig met studeren en hoopt volgende week tests te schrijven waarvoor hij graag goede cijfers wil halen! Merian is gekozen om deel te zijn van het provinciale netballteam voor meisjes van 12 jaar en hoopt daarvoor op tour te gaan tijdens de vakantie! Daniel is lekker bezig op school en geniet van zijn vrienden. Gideon is dit jaar begonnen met cross country en hoopt na de vakantie te beginnen met cricket. De vakantie begint hier 30 juni. Dan hopen ze 3 weken wintervakantie te hebben. Heerlijk!!!

Henrike is in NL. We missen haar hier!! Maar het is goed te horen dat ze het in Nederland naar haar zin heeft! Op het moment woont ze in Meppel en werkt ze voltijds bij Medi-point.
We hebben de zorg gekregen voor twee extra honden. Penny en Chelsea. Hoewel ze nog wat moeten wennen aan de andere geluiden hier, gaat de aanpassing goed. Gelukkig hebben we veel ruimte en kunnen ze lekker rondrennen!!

Zaterdags doen we geregeld de 5 km Parkrun op de Ladybrand golf course. Dit houdt ons allemaal lekker fit!! Behalve Ilona, want die werkt op zaterdag ochtend tijdens de Parkrun! Zo gaan we zaterdag ochtenden samen uit en samen thuis!!
Eerder schreven we dat we in juni naar NL wilden komen. Helaas is dat niet gelukt en gaan we ervoor om rond de feestdagen in december jullie te kunnen ontmoeten. We zien er naar uit om na 3,5 jaar weer eens Nederland aan te doen en contacten aan te halen.

Wij wensen jullie een goede en gezegende vakantietijd toe.
Negen jaar Growing Nations en hoe verder?
Wij werken nu 9 jaar (vanaf 2009) samen met en voor Growing Nations. Moeten we na al die jaren nog steeds van financieel support leven? De meeste van jullie begonnen ons te ondersteunen in 2012 en dat is al weer een hele tijd geleden. We hopen in juli 2017, mits we financieel alles rond krijgen, naar Nederland te komen om jullie te ontmoeten en bij te praten.

Er zijn heel veel dingen veranderd sinds we in 2009 bij Growing Nations begonnen. Eerst waren we fulltime aan de slag met het opzetten en aansturen van de agribusiness sector binnen Growing Nations. Nu werken we nog parttime bij Growing Nations. Tot en met vorig jaar was dat 2-3 dagen per week. Nu is het afgebouwd naar 2-3 dagen per 2 weken.
Door uw financiële steun konden we, aangevuld met ons eigen spaargeld, de eerste jaren rondkomen. Later kon dat aangevuld worden met inkomsten uit consultancy, giften en researchinkomsten. Nu het werk bij Growing Nations langzamerhand afloopt, dalen ook onze inkomsten evenredig. Daarom zijn we gestart met het opzetten van een eigen zaak om in onze inkomsten te voorzien. Dit ligt ook in het verlengde van het werk waar we al jaren mee bezig zijn.

De agribusiness sector, waar we dus 9 jaar geleden mee begonnen zijn, is uitgegroeid tot een zelfstandig bedrijf “Nepo”. Fantastisch! Dit seizoen hebben 134 kleinschalige boeren, voorheen getraind door Growing Nations, soja aangeplant voor Nepo. Nepo is nu hard bezig met marketing en verkoopt meer en meer sojanoten in Lesotho en in de townships in de provincie Free State.
Een goede vriend heeft de koopsom van onze boerderij “de Molen” voorgeschoten en daar demonstreren we dat het, ook voor door Growing Nations opgeleide boeren, mogelijk is om op grotere percelen duurzame landbouw (CA) toe te passen. Dit werk ligt in het verlengde van het landbouwvoorlichtingswerk van Growing Nations. Het aantal excursies naar onze boerderij neemt meer en meer toe.
Bij Growing Nations en via de Universiteit van de Free State heeft Jaap een paar jaar onderzoek gedaan naar “cover crops”.

Meer en meer boeren passen dat succesvol toe in hun Farming God’s Way (FGW) enclaves en landerijen.
Tot vorig jaar was Jaap nog bezig in een multidisciplinair team met het schrijven van beleidsadviezen voor de Zuid Afrikaanse regering met betrekking tot duurzame landbouw. Al het werk is met elkaar verbonden en verweven: opbouwen van gezonde vruchtbare grond door promotie van CA/FGW  gezond betaalbaar en voedingsrijk eten door verhoogde adoptie van CA/FGW  transformatie  gezonde gemeenschappen en eerlijke/evenredige vergoeding voor de producenten. Dit alles gebaseerd op de systematiek van Growing Nations. God dank.
Jaap is in het voorjaar op pad met een zak sojazaad voor de boeren. Delen van het land zijn onbereikbaar met de auto en daarom is het wel eens sjouwen met een zak zaad. Nepo zal een deel van de oogst terugkopen om te verwerken tot sojanoten.
“Cover crops” worden meer en meer gebruikt. Ze onderdrukken onkruid en dragen bij aan betere infiltratie van regenwater, vermindering van verdamping en bestrijding van erosie.
Mematukello staat trots haar soja te showen aan Jaap. Ook Ntate Kelebone is trots op zijn mooie sojaplanten.
Jaap met een zak sojazaad
Cover crops
Mematukello
Ntate Kelebone
Sojaplanten
Bekijk alle foto's
Een jaar van records!

Afgelopen zomer was een van droogste zomers sinds jaren. In vorige nieuwsbrieven heb ik daar ook al over geschreven. De tegenstellingen in het weer zijn groot. Zo is in de afgelopen twee maanden zoveel regen gevallen dat ook de records van jaren weer verbroken zijn. We hadden in juli zelfs een pak sneeuw! Wij en veel andere boeren hopen op een mooi seizoen nu alles weer nat is en er leven in de grond is.
De lente is inmiddels aangebroken (1 Sept) en in de natuur ontploft weer een scala van groen en heldere bloemen kleuren
Het gaat goed met ons. Heerlijk om dicht met God te leven, groeiend in geloof. Meer en meer bewust te worden en blijven van onze roeping. Mensen te onderrichten, voor te leven, aan te moedigen om gericht tot het Koninkrijk van God te leven en bewust te zijn van de finale keuze voor of tegen God.
Vaak zien we dingen in het dagelijks leven die ons doen denken aan Bijbelverzen bijv:
Het is erg als een ezel gaat liggen met al zijn bepakking (Ex 23:5; onder “Justice for all”).

Ilona is gelukkig en zet haar gaven in met het geven van muziek en geniet daar enorm van. Jaap blijft nauw betrokken bij de begeleiding van duurzame landbouw en de opzet van NEPO. Daar de volgende keer meer over in een nieuwsbrief. De kinderen maken het goed en zijn na de winter begonnen aan de laatste helft van dit studiejaar.
Zoals we eerder al schreven verwachtten wij als gevolg van de late regens een lagere opbrengst dan voorgaande jaren. De beste "Growing Nation's" boeren hebben toch ruim te eten na redelijke oogsten. Farming God’s Way helpt!
Ntate Fusi laat trots zijn maize oogst zien, opgeslagen in een baal-zak van 400kg
De boeren zijn wel opgewonden over het komend seizoen. De activiteiten bij Growing Nations gaan door en in de wintermaanden hebben wij ons gericht op opleiding en het verzamelen van data. De landbouwvoorlichters richting zicht tijdens het groeiseizoen meer op het coachen en begeleiden van groepen boeren.
Jaap is, zoals vermeld in eerdere blog's, bezig met het uitbreiden van NEPO. Ze hopen tegen het einde van het jaar een goed lopende fabriek te hebben waar ze soya verwerken. Het fabrieksgebouw wordt momenteel ingericht en enkele machines worden in de komende 2 maanden geleverd. Het is mooi om te zien dat de productie van soyanuts, waar we 4 jaar geleden mee zijn begonnen in de keuken, uitgroeit tot een heus fabriekje. Zoals geschreven de volgende keer meer daarover.
Wij voelen ons gedragen door uw steun en gebed en daarom gaat onze dank naar u uit en bovenal naar onze hemelse Vader!
Hartelijke groet
Jaap & Ilona, Henrike, Jonathan, Tobias, Merian, Daniël en Gideon
Mooie nazomer en herfst, de winter is begonnen!

De seizoenen in Zuid-Afrika lopen tegenovergesteld aan die in Nederland. De herfst is voorbij en de winter is ingevallen. De vorige keer schreven we over de droogte in de lente en de zomer en over zaaigoed dat in de zon verschrompelde. In het zomerplantseizoen, dat begint in november, was het erg droog. De eerste regens vielen pas in januari 2016! Tot nu staat de regenmeter op 460 mm voor dit jaar, waarvan 380 mm pas na de zomerplanttijd kwam. Daarom hebben veel commerciële boeren in Zuid-Afrika zonnebloemen geplant. Dat kan namelijk nog tot en met februari, zonnebloemen kunnen bij ons later geplant worden dan soya en maïs. Dat staat er nu goed bij en is bijna klaar voor de oogst. Door de droogte is de geschatte oogst uiteraard veel lager dan normaal.

Voor de kleinschalige boeren in Lesotho is er geen afzetmarkt voor zonnebloempitten. Ook is er heel weinig maïs geplant. Sommige boeren hebben maïs geplant in 2e en 3e week van januari en hoopten op “return on investment”. Gelukkig hadden we op een enkele week na redelijk zacht herfstweer waardoor de gewassen nog konden afrijpen. We zijn God dankbaar dat verschillende boeren toch nog konden oogsten.

Veel van GN boeren hebben cover crops (groenbemesters) geplant en een enkele tarwe (wheat).
Nu zijn we net voorbij de kortste dag van het jaar en het is hartje winter met nachttemperaturen onder nul. Misschien verwacht u dat niet, maar Afrika kan ook koud zijn!

Het werk bij Growing Nations (GN) gaat goed. Vorige week hebben we twee nieuwe personeelsleden aangenomen om het landbouwvoorlichtingsteam te versterken.
Het werk van GN kon het afgelopen jaar zo doorgaan. Daarom wil ik een paar punten noemen om God voor te danken:
- Core farmers blijven ‘living examples of hope’ die zelfs in de droogte goede gewassen hebben.
- Meer en meer mensen beseffen de link tussen God en landbouw.
- Verandering van gemeenschappen.
- Alle studenten (9) zijn vorige week gegradueerd van de GN residents’ school.
- Goede regenval in herfstmaanden.

Uitdagingen!
Goede integratie van vee met akkerbouw blijft een grote uitdaging. Door de droogte en het oude systeem van gemeenschappelijke beweiding is er veel aan gelegen om dit aan te pakken, nu nog meer vanwege de droogte. Gemeenschappelijke beweiding houdt in dat vee op alle landbouwgronden (akkers en weides) graast. Er zijn nu bijna geen natuurlijke weides met voldoende gras meer te vinden en de lange droge wintermaanden liggen voor ons. Als de boeren hun vee dan ook op de akkers laten lopen, worden de cover crops opgegeten en de mulchlaag beschadigd. Normaal gesproken begint het gras weer te groeien in november/december. Dit jaar is er niet veel en we hebben nog een lange winterperiode te gaan.
De meeste boeren planten geen veevoer (haver, rogge enz.), maar hopelijk zien ze nu de noodzaak en het belang daarvan in.
Wilt u bidden voor boeren die wel tarwe of cover crops planten, dat de herders dat zullen respecteren en niet “illegal” beweiden? Dit blijft een moeilijke hindernis in een gemeenschappelijk landbewerkingssysteem. 'First come first serve', en de impact van “tragedy of the commons” laat zich herhalen. Daarom ligt onze focus ook op het veranderen van de mentaliteit van de leefgemeenschappen. Het is een wezenlijk onderdeel van de aanpak van Growing Nations.
Bij de onderstaande foto:
Ds. Palamang Ranku van Ha Lelinyane heeft weer eens ‘n fantastische cover crop. In dit geval grazing vetch [Nl> wei(de) wieke(n)]
LEC dominee in Mohale’s Hoek plantte maïs half januari. Foto 1 is genomen op 9 maart en foto 2 op 31 maart (op de foto staat de evangelist ipv ds die afwezig was). Door de bomen op de achtergrond is het verschil goed te zien.
foto 1. Genomen op 9 maart 2016.
foto 2. Genomen op 31 maart 2016.
foto 3. Afgerijpte maïs.
Bekijk alle foto's
In maart heeft Jaap en personeel van Growing Nations bij de meeste van de 50 leiderboeren een extra bezoekje gebracht om te kijken hoe zij de droogte beleven. Hoe staat het ervoor? Tot midden januari heeft het niet voldoende geregend om te kunnen planten. Er zijn Conservational Agriculture (CA) getrainde boeren die dit jaar toch voldoende maïs te eten hebben. Anderen hebben net na de eerste regens toch nog maïs geplant, maar veel boeren hebben suikerbonen geplant (90 dagen), koren en groenbemesters. Groenbemesters zijn waarschijnlijk het goedkoopst om een bedekking te krijgen, vooral nu er nergens gras staat om te snijden als bodembedekker.
Er zijn gelukkig veel boeren die op hun akker een goede grondbedekking hebben dit seizoen.
Er waren ook boeren die geplant hadden en hun gewas zagen verdrogen.
GN personeel is ondanks de droogte toch doorgegaan met het bezoeken van boeren en hebben geholpen om te minste 10x10 well water gardens aan te leggen bij de boeren. Daardoor kunnen ze het verschil zien wanneer een grondbedekking gebruikt wordt.
GN bied elke maand (adhv een landbouw- en geestelijke kalender) gespreksforums aan (in boerengroepen gecentreerd rondom leider boeren). Het is vooral de transformational development (TD) (geestelijke opbouw werkmateriaal) die gemeenschappen veranderen. In februari/maart stond samenwerking in de gemeenschap als onderwerp op het programma (what is community development; what does the Bible teach us about relationships etc). Voorbeelden van eerder gehouden TD zijn: de schoonheid van de natuur, Jezus Lijden, verhoudingen, enz. Dit jaar, net zoals in andere jaren trouwens, spreekt het gewas zijn eigen getuigenis. Nieuwe boeren die volgens het CA concept werken zeggen vaak dat zij de opbrengst per eenheid grond bij CA boeren indrukwekkend vonden en dat dit hen overtuigde om te veranderen naar CA/farming God’s Way.

Mapuleng in haar maïsakker
Water uit de kraan vanzelfsprekend?? Hier niet!!!!

Dit seizoen staat in het teken van droogte. Iets wat we op deze manier nog niet kennen hier. Hoe moeten we daar mee omgaan? Wat is droogte precies?
Zuid Afrika is een water arm land en Ladybrand ligt in een zomer-regenval-gebied met een jaarlijkse neerslag tussen de 600-800 mm. Dit betekent dat er voornamelijk in de zomer geplant kan worden omdat 80% van de regen in de zomer valt. De neerslag kan jaarlijks 20-30% afwijken van het langjarig gemiddelde. De afgelopen 5 jaar is de gemiddelde regenval 630 mm geweest. Twintig tot dertig procent verschil kan dus 440 mm of 819 mm zijn. Dit seizoen is er tot nu toe slechts 196 mm regen gevallen (dit is 69% afwijking van normaal als het dit seizoen niet meer zou regenen) en we hebben maart – augustus nog te gaan. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de verdamping die super hoog is door de hoge temperaturen in de zomer. De wintermaanden (mei – september) zijn droog.
Hoe gaan we daar nu mee om? We hebben na de eerste regenbuien, van 20 mm of meer, gezaaid. De ontkieming was goed, maar door de droogte zijn de soya’s en de suikerbonen verschroeid en is het maïs super klein gebleven. Na de tweede regenbuien van meer dan 20 mm hebben we graansorghum gezaaid. Dit is een meer droogtetolerant gewas. Zo’n 50% van deze zaden zijn opgekomen. Na de 3e regenbuien hebben we voor de 3e keer gezaaid, geen cash-crops meer maar groenbemesters. Dit was gelijk de laatste mogelijkheid om te zaaien in dit seizoen omdat in april bij ons de winter al invalt. Waarom planten de boeren dan toch na elke goede regen? Ze zijn zo afhankelijk van wat er van het land komt dat ze eigenlijk geen keus hebben! Ook is er telkens hoop op meer regen zodat gewassen ook kunnen groeien.
Omdat er zo weinig regen is gevallen, overheerst het gevoel van machteloosheid en zijn er frustraties! De landerijen liggen er droog en stoffig bij. Voor vee is er bijna geen eten meer te vinden en dagelijks sterft er vee vanwege gebrek aan water en voedsel. Het is onvoorstelbaar maar de rivieren zijn bijna of helemaal opgedroogd. Door de harde wind ontstaan er regelmatig stofstormen waarbij de vruchtbare bovengrond verwaaid met het overblijven van arme landbouwgrond tot gevolg. Op de bijgevoegde foto's krijgt u een beeld van de situatie. De gewassen staan er slecht bij, her en der verspreid over het land en ze zijn veel te klein. Het voelt als of je persoonlijk faalt als boer. Je wilt niet niks doen. Maar aan de andere kant voelt het of je een hoop geld over de balk gooit. We hebben veel moeite gedaan om de groentetuin een beetje in leven te houden, maar onder onze ogen zagen we dat wat opkwam verschroeien onder de zon. Tegelijk geeft het ook weer het besef van totale afhankelijkheid!
We hebben er wel veel over nagedacht dat God vast altijd neer kijkt op een (geestelijk) dorre en droge wereld. Wat moet dat voor Hem frustrerend zijn!!!
Praktisch betekent het voor ons dat ons boorgat (waterbron) langzaam maar zeker opdroogt. We zijn nog gezegend met genoeg drinkwater, maar voor de was moeten we water halen bij de buurman die gelukkig een sterkere water toevoer heeft.
Ondertussen hebben we een tweede boorgat laten boren, waar een redelijk sterke watertoevoer is! Maar omdat we hiervoor nog geen pomp hebben kunnen kopen hebben we daar nog niets aan.
Verder heeft het natuurlijk consequenties voor de voedselprijzen. Op het moment zijn ze nog redelijk. Maar gedurende de winter worden er grote prijsverhogingen verwacht. Vooral op maïs, groenten en vruchten. Maar ook op zuivelproducten. Dit betekent dat veel gezinnen een moeilijke winter tegemoet gaan. Dit geldt zeker voor veel boeren die van de opbrengst van het land moeten leven. In het bergland Lesotho zijn dat veel gezinnen.
Wilt u met ons mee bidden voor:
• Regen! Ook al is het groeiseizoen bijna voorbij, er is en blijft water nodig voor mens en natuur.
• Vertrouwen op God dat Hij ook onder moeilijke omstandigheden blijft zorgen.
• Volharding voor boeren om door te gaan met de landbouwmethode zoals Growing Nations aan hen geleerd heeft.
• Voldoende financiële middelen om het werk voor GN in Lesotho af te kunnen ronden.
• Voldoende water en voedsel in de komende winter voor mensen en natuur.
Wilt u met ons mee danken:
• dat het lokale team in Lesotho de werkzaamheden goed oppakken;
• dat de kinderen en wij gezond zijn;
• voor ondersteuning die al mochten ontvangen van u en anderen.

Delen

Tijd

Startdatum project: 31-12-17

Streefbedrag

€ 12.000
€ 2.677

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie

Organisatie