Op het platteland van Egypte gaan weinig kinderen naar school. Zij leren dus niet lezen en schrijven. Dat geldt ook voor de ouders. Onze partner trekt zich het lot van deze kinderen aan. Zij leren de kinderen (de Bijbel te) lezen en te schrijven: Alfabetisering door het Woord!
 

Door dit project...

Lees meer

Op het platteland van Egypte gaan weinig kinderen naar school. Zij leren dus niet lezen en schrijven. Dat geldt ook voor de ouders. Onze partner trekt zich het lot van deze kinderen aan. Zij leren de kinderen (de Bijbel te) lezen en te schrijven: Alfabetisering door het Woord!
 

Door dit project “Alfabetisering door het Woord” en het gebruik van de alfabetiseringsmethode “Take my hand”, worden Egyptische kinderen in christelijke gezinnen gestimuleerd om een persoonlijk geloof in Jezus Christus te krijgen. De alfabetiseringslessen dragen ertoe bij dat de kinderen persoonlijk en zelfstandig de Bijbel kunnen lezen waarbij zij een effectieve getuige kunnen zijn in hun gezin en dorpsgemeenschap.

Achtergronden

Dit project wordt uitgevoerd in 38 arme dorpen in centraal Egypte. De kinderen in deze dorpen worden verwaarloosd en leven in moeilijke omstandigheden. De gezinnen bestaan meestal uit een groot aantal kinderen. De huizen waarin de gezinnen wonen zijn één-kamer woningen en gebouwd van blokken klei waarin geen aansluiting is voor gezond en schone drinkwaterfaciliteiten. De huishoudens leven in armoede waarbij het maandelijks inkomen niet hoger is dan 400 Egyptische ponden (ongeveer € 50). In de dorpen zijn meestal geen basisvoorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen. Op het platteland van Egypte is de armoedegrens in de laatste jaren toegenomen met 17 procent, waarbij het percentage nu ligt op 41 procent. Ziekte, ondervoeding, analfabetisme, gebrek aan educatie, onveilige woon en leefomstandigheden zijn een dagelijkse realiteit.

 

Resultaten tot nu toe

Tot nu toe heeft 90% van de kinderen een getuigenis gegeven dat ze de Here Jezus van harte liefhebben en Hem willen volgen! We hopen op een zelfde percentage voor de volgende groep van 900 kinderen. Je ziet tijdens het onderwijs van de kinderen dat hun gedrag verandert. Het gaat met vallen en opstaan, maar ze willen in de praktijk brengen wat God van ze vraagt, zoals geen negatieve respons in dagelijkse situaties, hoe om te gaan met conflicten, het accepteren van autoriteit ten opzichte van hun ouders, schoolstaf en projectwerkers. Maar ook hoe te delen en te geven en anderen te helpen. Het gegeven onderwijs binnen dit project valt binnen de kaders van de Egyptische overheid.

Actie met Hillsong CD

Uw donatie van 35 euro of meer maakt u over op IBAN NL 98 INGB 000 000 1166 ovv project Egypte/Hillsong mvv uw naam, adres, postcode, plaats en e-mailadres. Binnen enkele werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw donatie per e-mail. Deze actie loopt tot en met 10 december 2015. De CD zelf is vanaf 16 oktober 2015 beschikbaar en wordt zsm na 16 oktober 2015 of na uw donatie opgestuurd.
Geen verzendkosten.

  

Lees minder
Momenteel nog geen updates, maar we gaan er hard mee aan de slag!

Delen

Tijd

Startdatum project: 25-12-15

Streefbedrag

€ 500
€ 0

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie

Organisatie

89