‘Wat ben ik blij met de Bajesagenda van Ark Mission. Als ik het moeilijk heb lees ik de bijbelteksten en de gebeden en die geven me kracht.’ Dat is een veel gehoorde reactie van gedetineerden. Voor hen maakt Ark Mission al 28 jaar een bijzondere agenda, de Bajesagenda.

In de agenda staan verder pastorale...

Lees meer

‘Wat ben ik blij met de Bajesagenda van Ark Mission. Als ik het moeilijk heb lees ik de bijbelteksten en de gebeden en die geven me kracht.’ Dat is een veel gehoorde reactie van gedetineerden. Voor hen maakt Ark Mission al 28 jaar een bijzondere agenda, de Bajesagenda.

In de agenda staan verder pastorale teksten, gedichten en tekeningen en uitleg over het christelijk geloof en de betekenis van de christelijke feestdagen en symbolen. Belangrijk is ook de informatie over nazorginstanties die gevangenen kunnen helpen om hun traject te bepalen na hun detentietijd.

Ark Mission maakt de agenda al 28 jaar, in samenwerking met het Justitiepastoraat. De agenda’s – jaarlijks zo’n 25.000 - worden verspreid via de geestelijke verzorgers die verbonden zijn aan het Justitiepastoraat. Gevangenen in ons land, maar ook Nederlanders in buitenlandse cellen komen in aanmerking voor de Bajesagenda.

De agenda is een enorme pastorale steun die door gevangenen vaak intensief gebruikt wordt.

Helpt u mee om de kosten te financieren voor deze jaarlijkse agenda? Voor een middelgrote gevangenis bedragen die € 1.600,-

Dank voor uw  donatie om het evangelie aan te reiken aan gevangenen.

Lees minder
Startschot verspreiding 29e editie Bajesagenda in vrouwenvleugel PI Zwolle!

Op 1 december vindt in de Penitentiaire Inrichting in Zwolle de presentatie plaats van de Bajesagenda 2016. Mark de Boer, directeur van Stichting Ark Mission, zal de eerste exemplaren van deze jaarlijkse agenda voor gedetineerden uitreiken aan de hoofdaalmoezenier en hoofdpredikant van de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het feestelijke moment vindt plaats tijdens een speciale bijeenkomst in het bijzijn van vrouwelijke gedetineerden, de geestelijke verzorging in de inrichting, kerkvrijwilligers en genodigden.
Hoewel 2016 nog moet komen, stromen de ideeën voor de Bajesagenda 2017 ook alweer binnen. Help ons om deze agenda te blijven uitbrengen!
Leven in een gevangenis (Deel 2)

Het verhaal van Henk

...Op een keer zag ik opeens een gedaante in mijn cel, een man. Hij zei :”Henk, weet dat Ik er altijd voor je ben geweest?”. Ik zei: “Wie bent u?”. De man zei: “Ik heb veel mensen als Herder teruggehaald. Ik wil jou ook terughalen, Henk wil je naar me komen? Ik ben aan het kruis gegaan om jou te vergeven.” Ik wist dat die man Jezus was. Het was een liefdevolle ontmoeting, de man straalde rust uit. Ik heb zijn vraag met JA beantwoord. Heel vreemd, maar gelijk ervoer ik een enorme opluchting en werd ik rustig van binnen. Dat gevoel had ik nooit gekend. Ook de bewaking merkte mijn verandering en ik kreeg van hen een Bijbel.

Mijn hele leven heb ik aan God verteld en ik heb Hem om vergeving gevraagd. Ik ervaar dat God bezig is om mijn innerlijk te herstellen. Ook kreeg ik veel steun van de gevangenispredikanten en putte ik kracht uit de teksten en tekeningen in de bajesagenda.

Inmiddels was ik overgeplaatst naar de reguliere afdeling. Ik werd hulpkoster en mocht de bajeskrant maken. Ik merkte dat God mijn kwaliteiten ging gebruiken. Dat maakte me zo blij! Sinds 2013 volg ik bij Exodus een re-integratie traject. In dezelfde PI ben ik nu re-integratiemedewerker, verzorg ik rondleidingen en geef ik pc onderwijs.

Ik merk dat mijn leven stabiel is geworden. Ik bid en lees vaak in de Bijbel, vooral als er tegenslagen zijn. Ook ben ik in water gedoopt in een Pinkstergemeente, want ik wilde God en de mensen laten zien dat ik voor Hem heb gekozen.

Mijn wens voor jou is: zoek het positieve, stel je open voor God. Hij wil je roep beantwoorden en je vrede geven. En ga een re-integratietraject volgen, het is een goede voorbereiding op je toekomst!
Leven in een gevangenis (Deel 1)

Het verhaal van Henk

Ik ben Henk, 59 jaar en kom uit Noord-Holland. Ik werd chef automonteur bij een grote garage. Helaas kreeg ik door een ongeluk blijvend zenuwletsel in mijn nek. Ik kwam in de WAO, maar vocht terug, ging de lerarenopleiding doen en werd docent. Maar de nekpijn werd ondragelijk en ik werd afgekeurd. Toen viel alles weg: geen ouders meer (waren overleden), geen werk, leeg huis, geen relatie, geen kinderen; helemaal niets om voor te leven.

In mijn zoektocht naar een partner ontmoette ik M, een prostituee. Zij werd mijn vriendin. Op een avond trakteerde ze me op iets bijzonders: crack, de aller gevaarlijkste drug. Ik werd helemaal euforisch van dat spul, maar daarna volgde een diepe depressie. Ik wilde meer crack en werd verslaafd. Innerlijk zoog ik me aan haar vast. Maar M had intussen een andere vriend. Die druk werd me te groot. Ik nam een overdosis pillen in om zelfmoord te plegen. Uitgerekend op dat moment kwam mijn broer op bezoek. Hij schrok vreselijk en in no time lag ik in het ziekenhuis. Daar heb ik twee dagen in coma gelegen. Op de herstelafdeling ontmoette ik N een aardige vrouw. Er bloeide liefde op en we zijn stiekem getrouwd. Maar groot was de teleurstelling toen ik merkte dat zij er ook een ander liefje op nahield.

Na een zoveelste ruzie met N besloot ik mijn familie alles op te biechten. Toch bleef de innerlijke drang M mijn eerste vriendin bestaan en die was zo groot dat ik naar haar toe reed. Ze gaf me crack, maar mijn lichaam kon het niet meer aan. Ik hallucineerde, ik explodeerde van binnen en trad buiten mijzelf. Ik ervoer iets duivels in mij. In een opwelling gebeurde het allerergste en pleegde ik een delict. Opeens besefte ik wat ik had gedaan. Ik belde 112 en gaf mezelf aan. Direct werd ik opgepakt en belandde ik in de iso. Uiteindelijk kreeg ik 9 jaar.

Lees volgende week de rest van het bijzondere verhaal van Henk.
De presentatie van de Bajesagenda 2015 vond plaats in de Penitentiaire Inrichting Torentijd in Middelburg. Hans de Rijk, directeur van Ark Mission, uitgever van de christelijke agenda, overhandigt het eerste exemplaar aan drs. Jan-Gert Heetderks, hoofpredikant van de Protestantse Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Er zijn 25.000 agenda’s gedrukt, bestemd voor gedetineerden in ons land. Met deze 28e editie wordt de grens van 900.000 agenda’s gepasseerd.
De knoop is doorgehakt. We hebben gekozen voor de cover met de papegaai voor de Bajesagenda 2016. Uitgangspunt was dat we een vrolijke cover wilde hebben die wat blijheid in de gevangenis brengt en daarom stak die keus er boven uit. De nieuwe Bajesagenda verschijnt verder in het najaar. Blijf ons maar volgen.
Onlangs een werkbezoek gebracht aan de gevangenis in Scheveningen. Wat een bijzonder gebouw.
Er zijn 3 opzetten gemaakt van covers door de vormgever voor de Bajesagenda 2016. Voor welke cover (voor en achterkant) zou jij kiezen? Laat snel je reactie weten aan a.vanderkrans@arkmission.nl
Wij zijn druk bezig met de agenda voor 2016; redactie en vormgeving. Ook druk bezig met de vormgeving van de cover. Dit is de cover van vorig jaar (Bajesagenda 2015):
De afgelopen week een gedetineerde gesproken die dolblij is met de agenda. Iedere dag leest hij het bijbelgedeelte dat in de agenda genoemd wordt, pakt zijn bijbel en gaat het hele hoofdstuk lezen. Daarna bidt en dankt hij God voor de zegeningen die hij ontvangt, ook al is hij gedetineerd. We waren getroffen door zijn reactie. Jij vast ook.

Delen

Tijd

Startdatum project: 01-12-15

Streefbedrag

€ 1.600
€ 85

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie

Organisatie

107