We vragen uw aandacht voor het gemeentewerk van de Evangelische Gemeente in Pojan, Albanië. In de afgelopen zomer is er hard aan het gebouw gewerkt.  Het omhulsel staat er nu: de muren, de deuren, de ramen en het dak. Ook is er een podium gemaakt.  Er kan en moet nog van alles gebeuren

Wij willen niet...

Lees meer

We vragen uw aandacht voor het gemeentewerk van de Evangelische Gemeente in Pojan, Albanië. In de afgelopen zomer is er hard aan het gebouw gewerkt.  Het omhulsel staat er nu: de muren, de deuren, de ramen en het dak. Ook is er een podium gemaakt.  Er kan en moet nog van alles gebeuren

Wij willen niet alles betalen - als we wel alles zouden betalen, ontnemen we de lokale gemeenteleden een belangrijke voorwaarde.  Namelijk het eigenaarschap van HUN KERK.  Want zonder eigenaarschap is er ook geen verantwoordelijkheid.  We verwachten dus ook inzet en bijdragen van de gemeenteleden, naar draagkracht.

Veel van de gezinnen kampen met hun inkomen, werk is schaars. Zelfvoorziening en wat handel  is vaak het middel om te overleven. Nu de draagkracht nog niet voldoende is willen we graag bijspringen. Zodat ze hun eigen gebouw verder inrichten. Een goed verzorgd gemeentegebouw dat warm, gezellig en dus aantrekkelijk is. 

Inmiddels is de winter ingevallen en dan kan het er bar koud zijn.  Zeker als er sneeuw ligt. In Albanië worden bijna alle gebouwen verwarmd met hout. Door een (terechte) strengere controle op illegaal kappen in Albanië is de houtprijs enorm gestegen.   

De kerk heeft een voorraadje stookhout. Meestal afvalhout, of nauwelijks gedroogde jonge stammetjes en dikke takken. Er wordt zuinig gestookt, dat wil zeggen: als het maar even kan, blijft de kachel uit.   

Daarom wil International Teams met onze zendelingen ter plekke Eduard en Joni Versteeg het volgende plan bij u neerleggen:

Wij vragen aan de gelovigen in Pojan om eerst zelf hout te leveren voor de kerk.  Maar, voor elke kilo hout die zij binnenbrengen leggen wij (International Teams, dus ook namens u) er 5 kilo hout bij.  1)
Drie meest lijdende gezinnen krijgen hun wintervoorraad aangevuld (dient voor verwarming en koken) 2)

De Kerk wil graag twee (hout)kachels aanschaffen die een beter rendement hebben 3)

Ook wordt begonnen de houtvoorraad aan te leggen voor volgend jaar, zodat het hout goed kan drogen.
Voor het einde van januari willen we minimaal een bedrag van 1000 euro bij elkaar gebracht hebben.
Wat gegeven wordt voor dit houtproject, wordt in een apart fondsje gehouden. En alleen gebruikt voor (stook)hout/kachels.

P.S. Iteams (International Teams) is een ANBI en uw giften zijn aftrekbaar.

Tip: verhoog uw gift met 10% dan kan Iteams ook haar kosten dekken, en u krijgt wellicht toch belastinggeld terug…….

Lees meer over International Teams, Eduard en Joni Versteeg en de Gemeente in Pojan op de website van International Teams:  www.iteams.nl

Budget indicatie: 1) €200  2) €400  3) €400  4) Iteams: €100 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op:

IBAN:  NL19 RABO 0143 8834 02   t.n.v.  Stg. Iteams inzake Versteeg Albanië, o.v.v. brandhout

Lees minder
Momenteel nog geen updates, maar we gaan er hard mee aan de slag!

Delen

Tijd

Startdatum project: 28-03-15

Streefbedrag

€ 1.100
€ 0

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie