Verbeter moeder- en kindzorg in arme gebieden van Centraal-Azië
De geboorte van een kind  is een bijzondere en spannende gebeurtenis. Maar in de arme regio’s van Centraal-Azië is een bevalling vooral een enorm risico. De gezondheidszorg is er slecht en er is maar weinig kennis bij de beschikbare...

Lees meer

Verbeter moeder- en kindzorg in arme gebieden van Centraal-Azië
De geboorte van een kind  is een bijzondere en spannende gebeurtenis. Maar in de arme regio’s van Centraal-Azië is een bevalling vooral een enorm risico. De gezondheidszorg is er slecht en er is maar weinig kennis bij de beschikbare gezondheidswerkers en nog minder bij de moeders zelf. Eén op de 31 baby’s sterft tijdens de bevalling of in de eerste levensweek. Ook de moeders lopen gevaar. Tien keer zoveel vrouwen als in Nederland sterven als gevolg van complicaties rondom de zwangerschap.
People International start een project om de zorg voor moeder en kind te verbeteren. Door middel van voorlichting aan zwangere vrouwen en gezondheidsverwerkers in de dorpen zorgen we ervoor dat zwangere vrouwen vaker op controle komen en weten bij welke symptomen ze hulp moeten zoeken. Daarnaast trainen we verloskundigen, zodat zij sneller complicaties herkennen en weten welke behandeling daarbij noodzakelijk is. Op deze manier hopen we dat er meer moeders en kinderen blijven leven.

 

Helpt u mee om de zorg voor moeder en kind te verbeteren? De opstartkosten voor dit project bedragen € 5.000. Geeft u deze moeders en baby's de zorg die ze nodig hebben? Alvast bedankt!

Lees minder
Maria* (om veiligheidsredenen niet haar echte naam) is in Centraal-Azie druk bezig met taalstudie en met het opzetten van dit moeder en kind project. Dat betekent veel reizen (welke dorpen hebben onze steun het hardst nodig?) en hard werken.
Geeft u haar een financieel steuntje in de rug?

Delen

Tijd

Startdatum project: 01-12-18

Streefbedrag

€ 5.000
€ 0

Omdat het project al gestart is, kan er niet meer worden gedoneerd.

Locatie

Organisatie

22