Disclaimer

ActHope is niet verantwoordelijk voor de besteding van de gelden voor de projecten en activiteiten waar aan geld gegeven is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de organisaties die deze projecten en activiteiten uitvoeren.

ActHope is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en activiteiten en is daarvoor niet aansprakelijk.

ActHope verzorgt de promotie en fondsenwerving van projecten en activiteiten van de deelnemende organisaties.

ActHope maakt de ontvangen gelden over naar deze organisaties om de projecten en activiteiten te realiseren waaraan door de giftgever via ActHope is gegeven. Zodra deze gelden zijn overgemaakt door ActHope is ActHope niet meer verantwoordelijk en/of aansprakelijk.