ANBI

Stichting ActHope heeft de ANBI status en hier staan de gegevens:

  • Stichting ActHope is opgericht op 28 november 2013 en staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 59352817. 
  • Stichting ActHope is gevestigd in Driebergen, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen.
  • Het bestuur van de stichting ActHope bestaat uit Job Verhagen (voorzitter), Egbert Bramer (secretaris) en Lennard Veldwijk (penningmeester). Het bestuur is onbezoldigd.
  • Stichting ActHope heeft geen directie en/of werknemers in dienst.
  • Omdat ActHope op 28 november 2013 is opgericht is er geen financiële verslaglegging over voorgaande jaren.

Download het beleidsplan van ActHope.

Download het jaarverslag ActHope 2014