ANBI

Stichting ActHope heeft de ANBI status en hier staan de gegevens:

  • Stichting ActHope is opgericht op 28 november 2013 en staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 59352817. 
  • Stichting ActHope is gevestigd in Driebergen, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen.
  • Het bestuur van de stichting ActHope bestaat uit Job Verhagen (voorzitter), Egbert Bramer (secretaris) en Lennard Veldwijk (penningmeester). Het bestuur is onbezoldigd.
  • Stichting ActHope heeft geen directie en/of werknemers in dienst.
  • Omdat ActHope op 28 november 2013 is opgericht is er geen financiële verslaglegging over voorgaande jaren.

Download het beleidsplan van ActHope.

Download het jaarverslag ActHope 2014

Download het jaarverslag ActHope 2015

Download het jaarverslag ActHope 2016